Gospodarka

Polskie firmy dotknięte pandemią dostaną ponad pół mld zł. Jest zgoda KE

Obraz angelo luca iannaccone z Pixabay

Komisja Europejska zatwierdziła polski program wsparcia dla firm dotkniętych pandemią koronawirusa o wartości 123 mln euro (545 mln zł). Program został zatwierdzony na podstawie tymczasowych ram prawnych dotyczących pomocy państwa.

Wsparcie przybierze formę obniżenia rocznej opłaty należnej z tytułu użytkowania wieczystego oraz zwolnienia z czynszu, dzierżawy lub opłat z tytułu użytkowania, które przysługują firmom korzystającym z nieruchomości publicznych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Źródło: PAP