Gospodarka

Porozumienie ARP Leasing z PKO Leasing

Od lewej Wojciech Miedziński, prezes zarządu ARP Leasing, Paweł Kolczyński, wiceprezes ARP, Paweł Pach, prezes zarządu PKO Leasing, Jarosław Brzuzy, wiceprezes zarządu PKO Leasing. Źródło ARP

W środę 4 listopada należąca do Agencji Rozwoju Przemysłu spółka ARP Leasing podpisała porozumienie o współpracy z PKO Leasing.

Porozumienie dotyczy ustalenia zasad refinansowania przez ARP Leasing umów leasingowych dla dotkniętych skutkami pandemii Covid-19 przedsiębiorców branży transportowej i autokarowej.

Jak wyjaśniał przy okazji podpisywania umowy Paweł Kolczyński, wiceprezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu, spółka PKO Leasing jest stroną umów leasingu zawartych z przedsiębiorcami, którzy mogą kwalifikować się do skorzystania ze wsparcia oferowanego przez ARP. Refinansowanie leasingu jest zaś jednym z pomocowych instrumentów finansowych oferowanych przez Agencję. Współpraca z PKO Leasing, dzięki dużemu zasięgowi tej spółki będącej liderem rynku, zwiększy potencjalną dostępność oddziaływania pomocowego instrumentu ARP.

Cieszę się, że łączymy nasze kompetencje, by jeszcze w tym roku zapewnić przedsiębiorcom wsparcie i większą skuteczność działania – stwierdził Paweł Pach, prezes zarządu PKO Leasing. Wskazał, że branża leasingowa finansuje istotne gałęzie gospodarki, dlatego ważne, by wspierać biznes, szczególnie w okresie tak trudnym dla prowadzenia działalności gospodarczej.

Mat. pras.

Zawarte porozumienie z PKO Leasing jest kolejną umową o współpracy, po Millennium Leasing, którą podpisała spółka ARP Leasing w sprawie sektorowego refinansowania umów leasingowych.

Wojciech Miedziński, prezes zarządu ARP Leasing zapewnił, że w ramach współpracy z PKO Leasing, udzielane będzie wsparcie dla przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw jeśli po wspólnej analizie okaże się to optymalną ścieżką pomocy dla utrzymania bądź powrotu ich potencjału gospodarczego.

Porozumienie podpisane z ARP Leasing, poprzez zapewnienie karencji w spłacie pomoże przedsiębiorcom najbardziej dotkniętym przez pandemię Covid-19 zachować płynność finansową. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że dla wielu firm z branży transportowej możliwość karencji lub zawieszenia spłaty finansowania, okazały się jedyną szansą na uratowanie działalności i przetrwanie firmy w perspektywie najbliższych miesięcy.

Mat pras.

AMC

Artykuł przygotowany we współpracy z ARP SA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *