InformacjeŚwiat

Przemoc seksualna w Europie, czyli gdzie łamane są prawa kobiet? Jak wypada Polska? Liczby nie kłamią

Liczby nie kłamią, to prawda. Gwoli wyjaśnienia, Europejska Agencja Praw Podstawowych (European Union Agency for Fundamental Rights) to Agencja jest prawnym następcą EUMC, które zostało powołane by zbierać i rozpowszechniać w formie publikacji i raportów obiektywne i wiarygodne informacje o przestrzeganiu praw podstawowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Centrum prowadzi również prace badawcze, w ramach których analizowane są przyczyny, przejawy i skutki zjawisk antyspołecznych (m.in. rasizmu, ksenofobii, homofobii czy antysemityzmu)  oraz wskazuje kierunki działań podejmowanych i wskazanych w celu minimalizacji tych zjawisk w poszczególnych krajach członkowskich.

Niektóre ugrupowania polityczne wykorzystują każdą szansę na to, żeby głosić jak to w Polsce kobiety są wykorzystywane, poniewierane itd. Działaczki ruchów lewicowych wmawiają nam oczywistą nieprawdę. Co wynika z opublikowanego przez Agencję UE raportu, który przytaczamy poniżej. Jeśli zaś fakty nie zgadzają się z oczywistymi bzdurami wygadywanymi przez niektórych bojowników o prawa kobiet, to tym gorzej dla faktów.

źródło: Twitter, European Union Agency for Fundamental Rights