InformacjeŚwiat

Przemoc zmniejsza poparcie dla radykalnych ruchów społecznych – uważają psychologowie

Źródło: Internet

Taki wniosek płynie z najnowszego badania pt. „Dylemat aktywisty: Ekstremalne akcje protestacyjne zmniejszają powszechne poparcie dla ruchów społecznych” opublikowanym w Journal of Personality and Social Psychology.

W jaki sposób akcje protestacyjne wpływają na poparcie społeczne ruchów społecznych? Okazuje się, że ekstremalne akcje protestacyjne – zachowania protestacyjne postrzegane jako szkodliwe dla innych, wysoce zakłócające lub zwykle ograniczają wsparcie ruchów społecznych.

Przeprowadzono 6 badań, w tym 3, które zostały wstępnie zarejestrowane, uczestnicy wskazali mniejsze poparcie dla ruchów społecznych, w których zastosowano bardziej ekstremalne akcje protestacyjne. Wynik ten uzyskano dla różnych ruchów (popierających np. prawa zwierząt, przeciw Trumpowi, przeciw aborcji) i ekstremalnych akcji protestacyjnych (np. Blokowanie autostrad, niszczenie mienia).

Co więcej, w 5 z 6 badań negatywne reakcje na ekstremalne akcje protestacyjne również zmusiły uczestników do mniejszego wspierania ruchu, a efekty te były w dużej mierze niezależne od wcześniejszej ideologii lub poglądów danej osoby na ten temat. We wszystkich badaniach stwierdzono, że efekty były spowodowane zmniejszoną identyfikacją społeczną z ruchem.

W kolejnych badaniach analizy mediacyjne wyszczególniły bardziej dogłębny model: obserwatorzy uważali ekstremalne akcje protestacyjne za niemoralne, zmniejszając emocjonalne powiązanie obserwatora z ruchem, a tym samym zmniejszając identyfikację z ruchem i wsparcie dla niego. W połączeniu z wcześniejszymi badaniami wykazującymi, że ekstremalne akcje protestacyjne mogą być skuteczne w wywieraniu presji na instytucje i zwiększaniu świadomości ruchów, odkrycia te sugerują „dylemat aktywisty”, w którym te same akcje protestacyjne, które mogą oferować określone korzyści, mogą również osłabić popularne poparcie dla określonych ruchów społecznych.

Źródło: psycnet.apa.org