Polska

Przemysław Czarnek zapowiada nowe spojrzenie na podstawy programowe i przegląd podręczników m.in. do WOS-u i historii

„Nie ma zgody na dominację na uczelniach poglądów lewicowo-liberalnych” – oświadczył w wywiadzie z „Naszym Dziennikiem” szef resortu edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Zapowiedział również zmiany w podstawach programowych. W opinii Czarnka są one „zbyt obszerne”.

„Nie ma zgody na dominację, czy wręcz dyktaturę poglądów lewicowo-liberalnych, zwłaszcza tych radykalnych w treści, wręcz totalitarnych, które opanowały w szczególności szkoły wyższe – przyznał w wywiadzie. „To, czego dzisiaj brakuje, to wolna nauka i za nią się opowiadamy, i postulujemy jednoznaczne odejście od poprawności politycznej, która szkodzi uczelniom w Polsce” – podkreślił.

Jego zdaniem idealna szkoła ta taka, „która uczy tego, skąd jesteśmy, skąd pochodzimy i dzięki komu żyjemy tutaj, w tym miejscu, w wolnym kraju. Szkoła, która otwiera perspektywy uczniom. Szkoła, która pozwala rzeczywiście na to, żeby w ramach zajęć szkolnych, a nie korepetycji, przygotować się porządnie do egzaminu, czy to w VIII klasie, czy szczególnie do matury, a następnie kontynuować studia na uniwersytetach, które uczą rzeczywiście prawdy, bo nauka to jest dążenie do prawdy i uczą młodego człowieka, czy przyuczają, do tego, by znakomicie służył dobru wspólnemu, jakim jest ojczyzna Rzeczpospolita Polska”.

Nowy minister mówił, że jego zdaniem „podręczniki to jeden z największych mankamentów dzisiejszej oświaty” . „Trzeba świeżego spojrzenia na podstawy programowe. One są przede wszystkim zbyt obszerne, ale też trzeba przeglądu tych podstaw programowych w jakiejś perspektywie czasowej pod różnym kątem. Potrzeba również absolutnie pilnego przeglądu podręczników zwłaszcza w obszarze języka polskiego, historii, wos (wiedzy o społeczeństwie). Tutaj trzeba świeżego spojrzenia” – przyznał w mediach publicznych. 

„W tym celu powołuję właśnie zespół profesorski z różnych dziedzin, z różnych środowisk, który w krótkiej perspektywie będzie miał za zadanie przedstawić ministrowi nauki rekomendacje właśnie tych niedociągnięć, mankamentów, które powinny zostać zlikwidowane. W tym względzie mam również swoje – już dawno wypracowane – przemyślenia dotyczące choćby zdecydowanego wsparcia polskich nauk humanistycznych, uwolnienia ich od poprawności politycznej, lewicowo-liberalnych nurtów” – zapowiedział minister. 

Źródło: rmf24.pl, Nasz Dziennik.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *