Puk, puk. Kto tam? Osoby pracujące zdalnie mogą spodziewać się kontroli w swoich domach

W środku dnia… dzwonek do drzwi: „– Dzień dobry, inspekcja pracy”. Osoby pracujące zdalnie mogą się spodziewać kontroli w miejscu świadczenia obowiązków”