Informacje

Rezygnacja Głównego Inspektora Sanitarnego J.Pinkasa

Wikipedia

Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas rezygnuje. Decyzję podejmuję z ciężkim sercem- mówi J.Pinkas

Niedzielski: dziękuję za dwa lata ciężkiej służby i w tym służbę w czasie pandemii.

Rezygnacja ma podłoże zdrowotne. Ostatnie dwa tygodnie J. Pinkas przebywał na zwolnieniu lekarskim.

Premier przyjął rezygnację Jarosława Pinkasa.

BBN: Dziękujemy za udaną współpracę.

Jarosław Pinkas pełnił tę funkcję od 2018 roku.

Obowiązki szefa GIS będzie tymczasowo pełnić K. Saczka.