Informacje

Samorządowcy apelują o dialog z rządem

Fot. Pixabay

Decyzje na poziomi Rady Ministrów poruszają swoistą zasadę domina, choć zapadają w Warszawie, jak efekt motyla, ich celowość weryfikuje życie. A to – jak zwykle – pokazuje dobre ich strony, jak również obnaża wady. Aby maksymalnie minimalizować te ostatnie, działa Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. O to, jakie są ustalenia po wczorajszym jej posiedzeniu w ocenie przedstawicieli Związku Miast Polskich.

Samorządowcy wnoszą o pilne spotkanie z nowym ministrem edukacji i nauki, Przemysławem Czarnkiem, by przedstawić mu sytuację oświaty z samorządowego punktu widzenia. Są też zaniepokojeni niektórymi  działaniami nowego ministra, który powołał np. stałą Radę Konsultacyjną ds. Bezpieczeństwa w Edukacji; w jej skład weszli przedstawiciele wielu gremiów: ministerstw, kuratoriów oświaty, Głównego Inspektora Sanitarnego czy rodziców, nie ma w niej jednak ani jednego przedstawiciela samorządu terytorialnego (czy innych organów prowadzących szkoły). Istotne jest to, że jednym z podstawowych zadań jednostek samorządu terytorialnego jest właśnie zapewnienie bezpieczeństwa uczniów w szkole, szczególnie ważnym w czasie epidemii.

Jesteśmy zaniepokojeni tego typu zachowaniem, uważamy że to nie jest przypadek i bardzo nas smuci, że pan minister rozpoczyna swoje urzędowanie od tego typu działania – powiedział Marek Wójcik, pełnomocnik Zarządu ZMP ds. legislacji. Przypomniał również, że dotąd nie rozpoczął prac, powołany przez KWRiST jeszcze we wrześniu, specjalny zespół ds. monitorowania finansów oświaty (pomimo wysłania pisma do wiceministra finansów, Sebastiana Skuzy o jego pilne zwołanie). 

Należy zauważyć, że sytuacja finansowa samorządów wciąż się pogarsza, wielu jednostek nie będzie stać na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za grudzień czy dodatków wyrównawczych. Niektóre samorządy zmuszone są brać kredyty, by opłacić bieżące wydatki oświatowe. Budżety samorządowe obciążają też dodatkowe wydatki związane z epidemią Covid-19, które nie są rekompensowane.

Kluczowym jest, aby wszelkie działania były na tyle szybkie i skuteczne, aby przed uchwaleniem budżetu na przyszły rok.  Jak zauważają samorządowcy, ważne, by zespół szybko podjął pracę, bo właśnie w tej chwili parlament pracuje nad ustawą budżetową na 2021 rok. Projekt tej ustawy zakłada, że subwencja oświatowa będzie wyższa o zaledwie 1,9 mld zł. To 3-krotnie mniej niż potrzeba choćby na podwyżki płac nauczycielskich. Również w tej chwili trwają prace nad projektami ustaw podatkowych, które spowodują kolejne miliardowe ubytki w dochodach JST. A samorządy nie mają już z czego dokładać do oświaty.

– Dlatego potrzebne jest spotkanie tego zespołu, byśmy na liczbach wyjaśnili te kwestie i dokonali korekt budżetu państwa na przyszły rok – mówił pełnomocnik Zarządu ZMP ds. legislacji.

Decyzją KWRiST zespół ma zebrać się jak najszybciej. 

Wystosowano również Apel o konsultowanie prawa covidowego, bowiem z powodu pogarszającej się wciąż sytuacji epidemicznej rząd wydaje rozporządzenia mające przeciwdziałać jej skutkom a ostatecznie to właśnie samorządowcy musza je w znacznej mierze wprowadzać w życie, stąd chcieliby brać udział w ich konsultowaniu.

– Jesteśmy do dyspozycji, gotowi dosłownie o każdej porze dnia i nocy te dokumenty konsultować. Nauczyliśmy się szybko reagować i szybko zbierać opinie w ramach naszych korporacji – przekonywał prezydent Wrocławia, członek Zarządu ZMP, Jacek Sutryk.

Tarcza antykryzysowa dla samorządów, to kolejny element układanki, którą trzeba poskładać na poziomie współpracy władzy centralnej i lokalnej.  Samorządowcy zgłosili postulat, by przy okazji prac nad specustawą covidową wprowadzić rekompensaty dla tych samorządów, które zwalniają przedsiębiorców z opłat czynszowych, będących często kluczowym kosztem dla MŚP. Byłoby to analogiczne rozwiązanie, jak wprowadzone już w projekcie zwolnienie z opłaty targowej, za którą gminy otrzymają wyrównanie. Jak zaznaczają samorządowcy, to działanie osłonowe winno dotyczyć zarówno 2021 roku, jak i obecnego.

Piotr Iwicki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *