GospodarkaInformacje

Samorządy coraz częściej planują inwestycje z prywatnymi firmami

Fot. Pixabay

Nic dziwnego, w czasach gdy samorządy szukają pieniędzy na rozwój, podnoszenie atrakcyjności na tle ościennych gmin i miast, możliwość współpracy z podmiotami prywatnymi wydaje się być bardzo kusząca. 

Mamy za sobą czasy, kiedy mawiano, że do PPP należy dodać jeszcze jedno P, czyli…prokuratora. W prowadzeniu inwestycji w takiej formule upatrywano niekończących się możliwości korupcyjnych. Czas jednak odsiał mity i PPP przebojem, zwłaszcza w ostatnich latach, weszło do samorządowego życia. 

W piątek odbędzie się wielka konferencja Dobry Klimat w PPP, której organizatorem jest Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, w bezpośrednio nadzór sprawuje minister Waldemar Buda, pełnomocnik Rządu ds. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Sekretarz Stanu, 

Na stronie organizatorów czytamy:

Dziś już wiemy, że fundusze unijne w kolejnej perspektywie finansowej nie będą wystarczające na realizację wszystkich niezbędnych inwestycji. Odpowiadając na rosnące oczekiwania społeczeństwa co do zapewniania wysokiej jakości usług publicznych, chcemy sięgać po partnerstwo publiczno-prywatne. Mamy nadzieję, że w najbliższych dwóch-trzech latach właśnie ta formuła finansowania stanie się jednym z motorów napędzających inwestycje publiczne.

Partnerstwo publiczno-prywatne to forma współpracy, która pozwala wykorzystać kapitał, wiedzę i doświadczenie przedsiębiorców w realizacji i finansowaniu inwestycji oraz usług publicznych. PPP można stosować  w wielu dziedzinach, może sprawdzić  się np. podczas budowy dróg, mieszkań, przedszkoli czy szkół. Jak wynika z danych pochodzących z krajów europejskich, PPP może przynieść nawet kilkanaście procent oszczędności w całym cyklu życia projektu w stosunku do tradycyjnych modeli realizacji. Między innymi o tym chcemy z Państwem rozmawiać. Zapraszam więc do udziału w Konferencji „Dobry klimat w PPP” , podczas której między innymi pokażemy to co już się udało, czego już się nauczyliśmy i to co jeszcze przed nami.

Zapewnimy udział ekspertów PPP, praktyków realizujących z sukcesem inwestycje PPP, przedstawicieli sektora prywatnego oraz instytucji finansujących. Również Państwo będziecie mogli aktywnie uczestniczyć w wydarzeniu poprzez udział w dyskusji i zadawanie pytań. Mamy nadzieję, że konferencja stanie się dla Państwa inspiracją i realizując kolejną inwestycję rozważą Państwo wykorzystanie PPP.

Konferencja odbędzie się w systemie zdalnym (online) a osoby zainteresowane mogą dokonać rejestracji pod adresem internetowym: http://dobryklimatppp.pl/ natomiast na kanale http://dobryklimatppp.pl/live/ będzie można obserwować przebieg konferencji. 

Piotr Iwicki