Polska

Saryusz-Wolski: Polska zawetuje budżet UE

Fot. Parlament Europejski, Pixabay

Nasz kraj będzie zmuszony do weta w sprawie przyszłego budżetu Unii Europejskiej, jeśli będzie on powiązany z kwestiami praworządności. 

Poseł do Parlamentu Europejskiego Jacek Saryusz Wolski powiedział tygodnikowi „Do Rzeczy”, że Polska może być zmuszona zawetować budżet unijny. Dzieje się tak dlatego, że Niemcy, jako państwo sprawujące prezydencję w UE, źle zinterpretowały konkluzje szczytu UE w lipcu, proponując wprowadzenie mechanizmu oceny przestrzegania praworządności w państwach członkowskich, który mógłby zostać wykorzystany do wstrzymania wypłaty środków unijnych wybranym krajom.

W opublikowanym w poniedziałek wywiadzie, polski poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, przekonuje, że konkluzje lipcowego szczytu UE nie pozwoliły na uzależnienie wypłaty środków unijnych od przestrzegania ogólnej zasady prawa. Zgodność z prawem miała odnosić się do legalności sposobu wydatkowania i wykorzystywania tych środków.

Niemcy powinny były zaproponować mechanizm walki z korupcją, oszustwami i nieefektywnością. To były obszary, w których Polska była szczególnie przekonana, że ​​nie ma się czego obawiać, ponieważ poważnie traktuje przestrzeganie procedur unijnych. Zamiast tego, Niemcy przekonały Parlament Europejski, który głosował za uzależnieniem wypłaty środków unijnych od ogólnego przestrzegania zasad praworządności przez państwa członkowskie. To wzmacnia władzę Komisji Europejskiej. 

Jacek Saryusz-Wolski uważa, że ​​prezydencja niemiecka zaproponowała tak wszechstronny mechanizm, że Polska i Węgry będą musiały grać ostro i zawetować budżet. W przypadku zawetowania budżetu UE tegoroczne rozliczenie finansowe zostaje automatycznie przeniesione na następny rok budżetowy. A rozliczenie finansowe w obecnym budżecie UE jest korzystne dla Polski. Takie posunięcie Polski i Węgier mogłoby skutkować wycofaniem się Niemiec z propozycji generalnej zgodności z prawem jako warunku wypłaty środków państwom członkowskim UE.

Źródło: Do Rzeczy, Poland In