Polska

Sędzia Justyn Piskorski, który odczytał wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest szykanowany!

Fot. Twitter

Sędzia TK, Justyn Piskorski, jest zmuszany do rezygnacji z kierowania Zakładem Prawa Karnego na WPiA UAM w Poznaniu. W Internecie pojawiła się również petycja do władz uczelni o zerwanie współpracy z sędzią.

Skandaliczne zachowanie władz poznańskiej uczelni. „Głos Wielkopolski” donosi o szykanach, które spotykają niezłomnego sędziego. Co charakterystyczne represje pochodzą ze strony jego kolegów, którzy mają inne poglądy polityczne. 

– Jednomyślnie zwróciliśmy się do prof. Piskorskiego o rezygnację z kierowania Zakładem Prawa Karnego – powiedziała prof. Iwona Sepioło-Jankowska, która pracuje w zakładzie kierowanym przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

W tym roku kończy się kadencja prof. Piskorskiego. Są zdecydowani nie wybierać go ponownie na to stanowisko. Chcą jednak wczesnej zemsty za dyskutowany wyrok TK. 

„Wielu współpracowników z katedry kierowanej przez prof. Piskorskiego nie wyobraża sobie z nim dalszej współpracy. Mówili, że woleliby nie mieć za kierownika takiej osoby” – pisze Głos Wielkopolski. 

– Fakt, że prof. Piskorski kieruje naszym zakładem negatywnie wpływa także na nasz wizerunek i postrzeganie nas przez inne ośrodki naukowe w kraju. Nie zgadzam się również z orzeczeniem, które wydał teraz ten rzekomy TK. Aborcja, w pewnych warunkach, powinna być dozwolona – nie kryje swoi proaborcyjnych poglądów prof. Sepioło-Jankowska. – Pan Justyn Piskorski wszedł do rzekomego TK, którego ja nie uznaję za Trybunał Konstytucyjny. My dowiedzieliśmy się o tym już po fakcie, że się tam znalazł, a przecież obecne TK działa bezprawnie, jego skład został powołany niezgodnie z przepisami. Takie jest moje zdanie jako prawnika. Fakt, że prof. Piskorski kieruje naszym zakładem negatywnie wpływa także na nasz wizerunek i postrzeganie nas przez inne ośrodki naukowe w kraju – dodaje w lekceważącym tonie jego koleżanka z wydziału.

Sędzia Piskorski był sędzią-sprawozdawcą przy ogłaszaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego zakazującego aborcji eugenicznej. Justyn Piskorski jest wybitnym prawnikiem i karnistą. Studiował w Poznaniu i Bonn. Jest doktorem habilitowanym prawa, specjalizując się także w prawie międzynarodowym Unii Europejskiej. Do Trybunału Konstytucyjnego został powołany w 2017 r. 

Co ciekawe jego patronem jest jedna z największych postaci wczesnego chrześcijaństwa św. Justyn Męczennik. Filozof, apologeta i autor pierwszego opisu chrześcijańskiej Eucharystii wspólnotowej.   

Źródło: Głos Wielkopolski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *