Informacje

Studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego będą mogli wybrać sobie płeć

Obraz Kevin Snyman z Pixabay


Uniwersytet Jagielloński wkracza w nową erę. Systemy informatyczne UJ mają zostać przystosowane do potrzeb studentów deklarujących się jako „niebinarni”. O sprawie donosi Radio Eska. Systemy informatyczne UJ mają pozwolić studentowi wybrać sobie imię zgodne z płcią, z którą się identyfikuje. Niektórzy bali się braku akceptacji, więc nie brali udziału w zajęciach, a w końcu dopadało ich załamanie nerwowe.Taka osoba w systemach informatycznych może funkcjonować na uniwersytecie pod danymi, których używa na co dzień, pod imieniem, którego używa na co dzień – powiedziała Esce Katarzyna Jurzak, Kierowniczka Działu ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania

Niestety brak informacji na temat wyjścia naprzeciwko potrzebom osób identyfikujących się jako „genderfluid”, którzy swoją płeć postrzegają jako „zmienną”, czy też studentów identyfikujących się z innymi gatunkami. Pokrzywdzeni są więc ci wszyscy, którzy uważają się np. za istoty nie z tej ziemi.

źródło:Eska