Gospodarka

Szczecin wybiera niemiecką firmę energetyczną zamiast polskiej PGE. Miliony dla New Cogen

Szczecin. Źródło: Obraz neufal54 z Pixabay

Niemiecki E.ON. umacnia się w Szczecinie. Radni Szczecina  zgodzili się przystąpienie miasta do spółki z New Cogen. Firma należy do niemieckiego giganta energetyki. Miasto dokapitalizuje niemiecką spółkę 6 milionami złotych.

Według władz miasta, dzięki tej inwestycji zostanie zredukowana ilość ciepła wytwarzanego z węgla, spadnie poziom szkodliwych emisji, poprawi się jakość powietrza w Szczecinie. Taki sam efekt, albo nawet dużo większy, można by osiągnąć kontynuując współpracę z Polską Grupą Energetyczną. Radni wybrali jednak niemiecką firmę – informuje serwis wgospodarce.pl. Uchwałę w tej sprawie poparła większość rady, czyli radni Koalicji Obywatelskiej i Bezpartyjni Piotra Krzystka.

PGE krytykowała ten pomysł, i to zarówno z punktu widzenia mieszkańców Szczecina (koszt ciepła może wzrosnąć, rynkowi grozi pojawienie się monopolisty), budżetu (miasto musi zaangażować w inwestycję kilka milionów złotych, ale i tak głos decydujący w spółce będzie należał do Niemców). Poddawała też w wątpliwość walory ekologicze przedsięwzięcia.

New Cogen wybuduje nowe źródło gazowe w ciepłowni Dąbska. Zmniejszy wykorzystanie kotłów węglowych i formalnie nie będzie musiała spełniać nowych wymogów środowiskowych. PGE chciało zamknąć ciepłownię, bo inwestowanie w nią – tak jak chcą zrobić Niemcy i władze Szczecina – nie ma sensu, tak bardzo jest emisyjna.

W Szczecinie nie ma potrzeby budowy kolejnej elektrociepłowni. Istniejące, nowoczesne zakłady PGE posiadają duże rezerwy, które mogą wygenerować ciepło dla Szczecina – czytamy w komunikacie polskiego koncernu. Pełne wykorzystanie naszych zasobów nie wymagałoby żadnych dodatkowych nakładów ze strony miasta – zaznacza PGE. Tym samym węglowa ciepłownia Dąbska powinna zostać wygaszona z uwagi na jej szkodliwość. Nawet po inwestycji w kotły gazowe ciepłownia będzie produkować ciepło i energię z węgla.

PGE Polska Grupa Energetyczna stoi na stanowisku, że wyrażenie przez Radnych zgody na przystąpienie Miasta Szczecin do Spółki New Cogen Sp. z o.o. jest decyzją wbrew interesom mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców.

Podtrzymujemy zdanie, że inwestycja, którą planuje spółka New Cogen po dokapitalizowaniu przez Miasto, jest zbędna i będzie stanowić nieuzasadnione obciążenie finansowe dla Miasta. W Szczecinie nie ma potrzeby budowy kolejnej elektrociepłowni – istniejące i niedawno zmodernizowane jednostki ciepłownicze PGE, czyli biomasowa EC Szczecin i kogeneracyjna EC Pomorzany, posiadają duże rezerwy, które byłyby w stanie wygenerować ciepło dla miasta i  w pełni zabezpieczyć jego zapotrzebowanie. Pełne wykorzystanie jednostek PGE miałoby korzystny wpływ na poprawę parametrów pracy oraz ekonomikę produkcji i jednocześnie nie wymagałoby żadnych dodatkowych nakładów ze strony Miasta Szczecin – czytamy w komunikacje polskiego przedsiębiorstwa.

Polska Grupa Energetyczna ma  na tym terenie dwie nowoczesne i zmodernizowane elektrociepłownie, które z powodzeniem spełniają potrzeby miasta. PGE zainwestowała ponad 450 mln zł w budowę bloku biomasowego EC Szczecin oraz ponad 220 mln zł w modernizację EC Pomorzany.

Pieniądze państwowej spółki wydane na te inwestycje mogą zwyczajnie przepaść, jeżeli niemiecka firma przejmie rynek PGE i doprowadzi do tego, że obie elektrociepłownie – Szczecin i Pomorzany, staną się nierentowne. PGE twierdzi, że taka jest strategia spółek z grupy kapitałowej E.ON.: do niemieckiego koncernu należy też SEC (Szczecińska Energetyka Cieplna) – informuje portal wpospodarce.pl.

Źródło: wgospodarce.pl, Radio Szczecin, gs24.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *