Gospodarka

Tarcza 4.0. Czy jest korzystna? Zapoznaj się z nowymi przepisami

Podpisywanie dokumentów, Pixabay

Prezydent Andrzej Duda podpisał tarczę antykryzysową 4.0 – poinformowała Kancelaria Prezydenta RP. Tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadza m.in. dopłaty do kredytów dla firm znajdujących się w trudnej sytuacji z powodu pandemii. Reguluje też możliwość skorzystania z wakacji kredytowych, a także wydłuża do 28 czerwca br. okres, w którym przysługuje zasiłek opiekuńczy.

Ostateczne brzmienie ustawy to wynik kompromisu między oczekiwaniami posłów a senatorów.

I tak, posłowie zgodzili się, by kontroli Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nie podlegały przejęcia przez firmy z państw należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Poparli też poprawkę dotyczącą ograniczeń z tytułu odpraw po rozwiązaniu przez pracodawcę umowy cywilnoprawnej (podobnie jak w umowach o pracę nie będzie mogła przekraczać 10-krotności minimalnej pensji (czyli 26 tys. zł).

Sejm poparł poprawkę doprecyzowującą możliwość wysłania pracownika na zaległy urlop bez zgody pracownika (pracownik taki urlop ma wykorzystać).

Posłowie nie zgodzili się natomiast na przesuniecie o rok wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK) w instytucjach publicznych i utrzymali (usunięte poprawkami Senatu) zmiany w prawie karnym.

Nie zgodzili się z propozycją dotyczącą prawa do zmiany doradcy restrukturyzacyjnego; odrzucili poprawkę zakładającą, że sąd będzie mógł zmienić nadzorcę układu na wniosek wierzycieli mających łącznie więcej niż 30 proc. sumy wierzytelności.

Sejm poparł natomiast poprawki, zgodnie z którymi ulga w PIT na darowizny do końca roku będzie przysługiwała także wówczas, gdy jej przekazanie nastąpi przy udziale organizacji pożytku publicznego. Zleceniobiorcy natomiast będą mogli złożyć wniosek o postojowe, jeśli zleceniodawca odmówił złożenia takiego wniosku elektronicznie.

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 przewiduje, że przedsiębiorcy, w tym z sektora podstawowej produkcji rolnej, dotknięci skutkami pandemii, będą mieli możliwość zaciągnięcia kredytów o obniżonym oprocentowaniu.

Sejm poparł natomiast poprawki, zgodnie z którymi ulga w PIT na darowizny do końca roku będzie przysługiwała także wówczas, gdy jej przekazanie nastąpi przy udziale organizacji pożytku publicznego. Zleceniobiorcy natomiast będą mogli złożyć wniosek o postojowe, jeśli zleceniodawca odmówił złożenia takiego wniosku elektronicznie.

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 przewiduje, że przedsiębiorcy, w tym z sektora podstawowej produkcji rolnej, dotknięci skutkami pandemii, będą mieli możliwość zaciągnięcia kredytów o obniżonym oprocentowaniu.

źródło: money.pl