Trzaskowski wycofuje się z obietnicy danej mi­lionom Polaków w spra­wie ul. Lecha Ka­czyń­skiego w Warsza­wie? „Nie należy się spieszyć”

„Będę miał swój pomysł na to, jak się wywiązać ze swojego zobowiązania”