Polska

Dziennikarze dotarli do planów rządów PiS na kolejne 10 lat. Jest zdecydowana strategia Polski wobec UE. Celem jest SNP

źródło: Wikipedia

Obecność w UE, i to wzmocniona, poprawa legislacji, realizacja Europejskiego Zielonego Ładu – „Dziennik Gazeta Prawna” opublikował założenia PiS zawarte w planach na kolejne lata o nazwie „Sprawne i nowoczesne państwo 2030”.

„Dziennik Gazeta Prawna” dotarł do rządowego dokumentu o nazwie „Sprawne i nowoczesne państwo 2030” (w skrócie SNP). W tekście „PiS rysuje Polskę na za dziesięć lat” autorzy przytaczają najważniejsze punkty planu Prawa i Sprawiedliwości. Liczące 160 stron opracowanie określa główne kierunki działań politycznych rządu w kolejnych latach. Wskazuje też aktualne problemy związane z funkcjonowaniem państwa i nakreśla plany ich rozwiązania.

Dokument zakłada mocne osadzenie Polski w UE.

Już na wstępie przytaczany jest wątek dokumentu, w którym założono, że Polska ma być mocno osadzona w Unii Europejskiej. To o tyle istotne, że w ostatnich dniach, w związku z planowanym wetem unijnego budżetu, rządowi Zjednoczonej Prawicy zarzucano nawet plany polexitu (tj. wyjścia Polski z UE). W dokumencie poza odwołaniami do UE znajdują się – podnosi „DGP” – min. wątki „wręcz wpisania Polski w politykę i strategię Wspólnoty”.

Oprócz tego w SNP wymieniono wzmacnianie strefy Schengen czy „wyciąganie wniosków” po kryzysach: covidowym i migracyjnym. „Projekt mówi nie tylko o czerpaniu korzyści z członkostwa i budżetu UE, lecz także o wpisaniu polskiej strategii w duże strategie unijne, w tym w założenia Europejskiego Zielonego Ładu” – czytamy w „DGP”. Zakłada on osiągnięcie do 2050 r. neutralności oddziaływania gospodarki europejskiej na klimat i środowisko. 

Dokument zwraca także uwagę, że w pierwszej połowie 2025 r. Polska ma przewodniczyć Radzie Europejskiej, co zdaniem jego autorów będzie służyło umocnieniu jej pozycji na poziomie europejskim i międzynarodowym.

Dokument pokazuje głębokie przekonanie osób zorientowanych w sprawie, urzędników rządowych, premiera i jego ministrów, że członkostwo w UE jest potężnym narzędziem rozwojowym Polski i nie można z niego rezygnować – komentuje w „Dzienniku Gazecie prawnej” ekonomista prof. Witold Orłowski. To jego zdaniem potwierdza, że kwestię weta do budżetu UE Mateusz Morawiecki traktuje jako zagranie taktyczne, choć zdaniem profesora jest ono ryzykowne.

Wśród innych planów jest m.in. odciążenie sądów (spada liczba spraw załatwionych przez sędziów), podwyższenie wydatków na obronę narodową do 2,5 proc., zwiększenie liczby obywateli z profilem zaufanym i poprawienie usług administracji, tak by więcej spraw można było załatwić przez internet. „Sprawne i nowoczesne państwo 2030” zakłada też poprawę jakości legislacji.

Dokument zasadniczo nie zakłada rewolucyjnych zmian, raczej kontynuację już obranego przez PiS kursu – czytamy w DGP.

Źróło: dziennik.pl, wprost.pl