Ukraina zamienia zasady dla podróżnych z Polski. Dobre wiadomości

Zgodnie z piątkowymi wytycznymi, Polska znalazła się w tzw. zielonej strefie.