GospodarkaInformacje

Utraciłeś dochody przez pandemię? Zgłoś się po dopłatę do czynszu. Sprawdź ile możesz dostać!

Obraz andreas160578 z Pixabay

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy, zmieniający szereg innych ustaw w celu wsparcia rozwoju mieszkalnictwa – podało Centrum Informacyjne Rządu. Projekt przewiduje m.in. dopłaty do czynszu, wsparcie dla TBS czy załatwianie niektórych procedur przez internet.

Zgodnie z projektem przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju, na dopłaty do czynszu mogą liczyć ci, którzy z powodu pandemii COVID-19 utracili dochody. Dopłaty te będą stanowić część dodatku mieszkaniowego i wyniosą maksymalnie 1,5 tys. zł miesięcznie i do 75 proc. czynszu. Będą wypłacane przez 6 miesięcy. Według projektu, w tym roku przeznaczonych na to zostanie 420 mln zł.

Osoby korzystające z dopłat będą musiały wykazać, że w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, ich średni miesięczny dochód był o co najmniej 25 proc. niższy niż w 2019 r. Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę będzie przysługiwał, jeżeli najemca był najemcą lokalu mieszkalnego przed 14 marca 2020 r.

Projekt zakłada podwyższenie bezzwrotnego wsparcia dla gmin z Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę mieszkań w Towarzystwach Budownictwa Społecznego – z 20 proc. do 35 proc. kosztów inwestycji. Do 50 proc. podwyższona zostanie wysokość finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat na remont mieszkań komunalnych. Również do 50 proc. zwiększone zostaną także nakłady na budowę nowych budynków komunalnych.

Wprowadzone mają zostać premie remontowe na budynki TBS starsze niż 25 lat oraz „wakacje czynszowe”. W przypadku budowy przez TBS mieszkań z wyższą partycypacją lokatora w kosztach budowy wprowadzona zostanie możliwość zmiany umowy najmu na umowę najmu z dojściem do własności.

Pojawi się możliwość składania niektórych wniosków i dokonywania zgłoszeń w procesie budowlanym w postaci elektronicznej. Będzie możliwe m.in. zgłoszenie robót budowlanych czy składanie wniosków o pozwolenie na rozbiórkę, zgłoszenie rozbiórki, wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Źródło: PAP