MotoPolska

Uwaga na stacjach! Wkrótce nowe oznaczenia. Po czym będzie można poznać benzynę i olej napędowy?

Obraz IADE-Michoko z Pixabay

Nowe oznaczenia paliw na stacjach. Rząd wprowadza zmiany. Jak będzie można poznać benzynę i olej napędowy?Nowe oznaczenia paliw na polskich stacjach przewiduje rozporządzenie przygotowane przez Ministerstwo Klimatu, które dziś trafiło do opiniowania. Jak po rządowych zmianach będzie określana benzyna czy diesel?

Szczegółowo opisuje dokument stworzony przez resort klimatu. A jego tytuł brzmi: Rozporządzenie w sprawie sposobu oznakowania pistoletów wydawczych i dystrybutorów wskazującego na rodzaj wydawanego paliwa ciekłego oraz formułowania i udostępniania informacji o rodzaju paliwa ciekłego wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego. Nieco przydługi i zawiły tytuł, nieprawdaż? A co się za nim kryje? Ministerstwo twierdzi, że zawarte w nim rozwiązania są zgodne z zasadami oznakowania stosowanymi w Unii Europejskiej.

– Sporządzony projekt ma na celu wprowadzenie do polskiego porządku prawnego jednolitych zasad dotyczących sposobu oznakowania paliw(…) W chwili obecnej właściciele stacji w Polsce oznaczają dystrybutory paliw ciekłych oraz pistolety wydawcze w sposób przez siebie przyjęty – czytamy w wyjaśnieniach Ministerstwa Klimatu.

Dodajmy, że niektóre stacje paliw oraz producenci aut już stosują się do unijnej dyrektywy obowiązującej od października 2018 roku. Tym samym stacje, które jeszcze nie wprowadziły u siebie nowej symboliki, teraz będą do niej zmuszone. Jednak to nie koniec. Nowe etykiety pojawią się nie tylko na dystrybutorach paliw. Rozporządzenie wprowadza także obowiązek ich stosowania w instrukcji obsługi nowych samochodów, czy na korku lub klapce wlewu paliwa. A tak mają wyglądać nowe symbole?

Przy tankowaniu benzyny trzeba będzie zwrócić uwagę, czy sięgamy po pistolet oznaczony symbolem z kółkiem. Wewnątrz pojawi się E5, E10 lub E85. Litera „E” oznacza etanol. A liczba określi maksymalną zawartość procentową etanolu w paliwie, która jest bezpieczna dla pojazdu.

Jeśli chodzi o olej napędowy, to dla tego paliwa zastrzeżono kwadrat. A w jego środku będą wpisywane symbole B7, B10 lub XTL. „B” należy odczytywać jako biodiesel. Wartość obok to maksymalna zawartość procentowa biodiesla w paliwie, która jest dopuszczalna do użycia w pojeździe.

Ministerstwo Klimatu proponuje, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Dokument w tej chwili przechodzi proces opiniowania, a na ścieżce do jego ogłoszenia zostało jeszcze osiem etapów.