Zdrowie

Ważne! Zmieniają się zasady kierowania na testy koronawirusa. Nie trzeba mieć już czterech objawów

Fot. Pixabay

Zmieniają się zasady kierowania pacjentów na test w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2. Z rozporządzenia ministra zdrowia wynika, że lekarz może zlecić badanie, gdy w jego przekonaniu są ku temu wskazania. Pacjent nie musi mieć czterech objawów jednocześnie, takich jak gorączka, duszność, kaszel i utrata węchu lub smaku.

W przypadku postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie lekarz „kierując się aktualną wiedzą medyczną, podejmuje działania mające na celu zapobieganie szerzeniu się zachorowań na chorobę wywołaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), w tym udziela pacjentowi świadczeń opieki zdrowotnej”.

Działania te obejmują m.in. ocenę stanu zdrowia – poprzez przeprowadzenie wywiadu i badania fizykalnego lub w formie teleporady, z wyłączeniem dzieci do ukończenia 2. roku życia, które muszą być zbadane przez lekarza. W sytuacjach uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta lekarz zleca wykonanie badań diagnostycznych, w tym testu molekularnego RT-PCR w kierunku wirusa SARS-CoV-2, a w przypadku dodatniego wyniku, kieruje go do: odbycia izolacji albo izolacji w warunkach domowych lub do szpitala, gdy jest konieczność hospitalizacji.

źródło: wprost