Informacje

Wicepremier Jarosław Kaczyński nieodwoływalny w drodze wotum nieufności?

By Kancelaria Sejmu / Paweł Kula - Viktor Orban w Sejmie. Ten plik jest fragmentem innego pliku: Jarosław Kaczyński i Viktor Orbán w Sejmie z marszałkami.jpg, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=74964822

Wicepremier Jarosław Kaczyński nie może zostać odwoływany w wyniku sejmowego wotum nieufności? Jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna”, takie sygnały płyną ze strony PiS po tym, jak KO i Lewica zażądały odwołania lidera PiS ze stanowiska wicepremiera.

Zdaniem rozmówców gazety, z partii rządzącej w przypadku wotum nieufności konstytucja nie odnosi się wprost do wicepremiera, który nie ma pod sobą żadnego resortu. PiS stoi na stanowisku, że na dziś Jarosław Kaczyński jest… nieodwoływalny w drodze wotum nieufności. – Nie można złożyć wniosku o odwołanie kogoś, kogo konstytucja nie przewiduje do odwołania w ramach wniosku o wyrażenie wotum nieufności przez Sejm – powiedział w rozmowie z DGP anonimowo polityk obozu rządzącego.

Konstytucjonalista dr hab. Ryszard Piotrowski przyznaje w Dzienniku, że sprawa jest sporna i nie została precyzyjnie uregulowana w ustawie zasadniczej, a dotyczacy sprawy art. 159 nie wymienia wicepremiera. W wypowiedzi dla dziennika.pl powiedział, że jego zdaniem wicepremier ponosi jednak odpowiedzialność indywidualną, gdyż inaczej, aby go odwołać, trzeba by było wnosić o konstruktywne wotum nieufności wobec premiera i całego rządu.

Wniosek o wotum nieufności wobec wicepremiera Kaczyńskiego złożyły Koalicja Obywatelska (KO) i Lewica. Parlamentarzyści KO otrzymali już potwierdzenie, że wpłynął on do marszałek Sejmu w miniony piątek. Zgodnie z regulaminem Sejmu powinien zostać rozpatrzony na którymś z grudniowych posiedzeń izby niższej.

Źródło: dziennik.pl