BógRodzina

Wielka Katecheza o Rodzinie papieża Franciszka na brulion24.pl

fot. www.globalizacja.org

Codziennie będziemy publikować słowa Ojca Świętego w obronie rodziny.

W związku z ciągłymi atakami na instytucję małżeństwa, dzieci i rodzinę, zdecydowaliśmy się na naszych łamach przypomnieć katechezy papieża Franciszka na ten temat, wygłoszone przed Synodem Biskupów. Zbiór katechez papieskich w komplecie ukazał się w tomie pt. „Rodzina uratuje świat”.

Wielka katecheza o rodzinie, którą prezentujemy, to zbiór katechez papieża, wygłoszonych podczas środowych audiencji generalnych w latach 2014–2015. Nie jest to wybór przypadkowy, lecz zbiór stanowiący jedną całość. 

Jest to słowo bezpośrednio od papieża, żywe, głoszone z wiarą i z mocą, oparte na Słowie Bożym. Nie jest to żaden wywiad czy oficjalny dokument, współtworzony często przez gremium tzw. ghostwriterów. To papież, którego znamy, zwracający się do nas bezpośrednio. 

Franciszek kontynuuję linię nauczania swoich świętych poprzedników – Pawła VI, zawartego w encyklice Humane Vitae oraz Jana Pawła II, zawartego w adhoracji apostolskiej Familiaris Consortio.

Jednocześnie Franciszek otworzył bramę Chrystusowego Miłosierdzia dla osób mających nieuporządkowane życie rodzinne i zachęca do pojednania z Bogiem. Jednocześnie wzywa do by nie osądzać bliźnich, ale uznawać w prawdzie swojej grzeszności. To jest właśnie istota nauczania Jezusa Chrystusa. 

Zebrane katechezy Franciszka są niezwykle pomocne w kształtowaniu życia małżeńskiego i rodzinnego. Każda z katechez koncentruje się wokół konkretnego tekstu Pisma Świętego. Słowo Boże daje światło na określony problem. W ten sposób zapraszamy Chrystusa do naszych rodzin, aby je uzdrawiał mocą swojego przepowiadania. 

Pamiętajmy, że być może jesteśmy jednym z ostatnich narodów w Europie, który stoi na straży tradycji w obliczu tej apokaliptycznej walki o zbawienie dusz. Stańmy mocno przy Panu, bo przecież „Rodzina uratuje świat”. 

Pierwsza katecheza pt. „Nazaret” – na kolejnej stronie.