BógRodzina

Wizjonerka z Fatimy: ostateczna walka między Bogiem a demonem toczy się o małżeństwo i rodzinę!

Fot. Pixabay

„Ostateczna bitwa pomiędzy Bogiem, a królestwem szatana zostanie stoczona w kwestiach małżeństwa i rodziny” – oznajmiła kardynałowi Carlo Caffarze siostra Łucia dos Santos, jedna z trójki dzieci, którym Matka Boża ukazała się w portugalskiej Fatimie.

Kard. Caffarra jest założycielem i pierwszym rektorem Papieskiego Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną im. Jana Pawła II. Był także członkiem Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, członkiem Komitetu Prezydialnego Papieskiej Rady ds. Rodziny oraz członkiem Papieskiej Akademii Życia. Do godności kardynalskiej wyniósł go papież Benedykt XVI w marcu 2006 roku. 

Oto fragment wywiadu z kard. Caffarrą:

Istnieje przepowiednia siostry Łucji dos Santos, wizjonerki z Fatimy, której proces beatyfikacyjny rozpoczął się 13 lutego [2008 roku], dotycząca „ostatecznej bitwy pomiędzy Panem a królestwem szatana”. Według przepowiedni tym polem bitwy będzie rodzina. Życie i rodzina. Nie wszyscy wiedzą, że właśnie Eminencji Jan Paweł II powierzył zadanie stworzenia Papieskiego Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną.

Tak. Podejmując zadanie otrzymane od Sługi Bożego [obecnie już świętego] Jana Pawła II, napisałem list do siostry Łucji z Fatimy za pośrednictwem jej biskupa, gdyż nie można było tego uczynić bezpośrednio. I stało się coś niewiarygodnego. Choć zupełnie nie spodziewałem się odpowiedzi na moje pismo, w którym prosiłem jedynie o modlitwę, kilka dni później otrzymałem bardzo długi list podpisany własnoręcznie przez siostrę Łucję (obecnie znajduje się on w archiwum Instytutu). 

Jak stwierdziła w nim siostra Łucja: Ostateczna bitwa pomiędzy Bogiem i szatanem zostanie stoczona o małżeństwo i rodzinę. Nie lękaj się jednak, gdyż każdy, kto działa na rzecz świętości małżeństwa i rodziny spotka się z przeciwnościami i będzie go się zwalczać, właśnie dlatego, że jest to kwestia decydująca. Kończąc, siostra Łucja napisała: Matka Boża jednak już zmiażdżyła szatanowi głowę.

Także w rozmowie z Janem Pawłem II czuło się, że kwestie te są najwyższej wagi, stanowią fundament stworzenia i dotykają prawdy relacji pomiędzy mężczyzną i kobietą i pomiędzy pokoleniami. Jeśli ruszy się fundament, runie cała budowla. Obecnie jesteśmy tego świadkami – doszliśmy do tego właśnie miejsca i wiemy, co to oznacza”.

Źródło: pl.aleteia.org