Informacje

Wody Polskie przekażą bezpłatnie Warszawie rury, dokumentację i osprzęt do budowy instalacji zatrzymującej wypływ ścieków do Wisły.

fot. Twitter

Ze względu na zbyt długie procedury Wody Polskie zdecydowały się przekazać bezpłatnie Warszawie rusy, osprzęt i dokumentację ułatwiającą poradzenie sobie z kryzysem spowodowanym awarią „Czajki”. Poinformował o tym na Twitterze Przemysław Daca, szef Wód Polskich.

Instytucja informuje na swojej stronie: „Trwają przygotowania do budowy awaryjnego systemu, którego celem jest powstrzymanie zrzutu ścieków do Wisły po tym, jak 29 sierpnia 2020 doszło do ponownej awarii kolektorów doprowadzających nieczystości do Oczyszczalni Ścieków „Czajka” w Warszawie”.

Wody Polskie udostępnią dokumentację techniczną, sprzęt oraz wszelkie niezbędne informacje związane z budową awaryjnego rurociągu, którą w ubiegłym roku nadzorowało nasze Gospodarstwo. Opracowanie projektu bypassu oraz jego skonstruowanie na moście pontonowym zajęło wówczas 10 dni, zaś koszt wyniósł 36 mln zł netto. W tym roku awaryjny rurociąg również będzie ułożony na moście pontonowym, natomiast nadzór nad budową oraz jej koszty poniesie MPWiK. Zgodnie z obowiązującym prawem Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji nie może przerzucić kosztów ww. naprawy na mieszkańców.