Gospodarka

Wsparcie ARP dla branży transportowej Leasing operacyjny z karencją w spłacie dostępny dla większej grupy firm

Źródło: Pixaby

Od początku pandemii w działania przewidziane w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej  włączyła się  Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP ). Wśród instrumentów wsparcia przygotowanych przez ARP dla przedsiębiorców odczuwających skutki pandemii znajdują się: leasing operacyjny z karencją w spłacie i ponadnormatywnym okresem spłaty, pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP oraz pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym. Na te działania  przeznaczono  kwotę 1,7 mld zł.

Leasing operacyjny z karencją w spłacie skierowany jest do podmiotów sektora transportowego, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego. Przeznaczony jest na refinansowanie posiadanych leasingów w komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych. Kwota leasingu sięgać może 5 mln zł netto, a okres finansowania może trwać do 6 lat. Karencja w spłacie rat leasingowych może wynieść nawet 12 miesięcy.

Żeby z oferowanych przez ARP instrumentów wsparcia mogła korzystać  jak największa  grupa przedsiębiorców  to  –  zgodnie z oczekiwaniami rynku – zdecydowano  się zmodyfikować dedykowane przedsiębiorcom z branży transportowej produkty. Rozszerzono dostępność leasingu z karencją spłaty dla innych rodzajów działalności gospodarczej ( PKD)  poza stricte branżą transportową,  posiadających  własne floty transportowe w leasingu i wykorzystujące  je do dystrybucji wewnętrznej towarów i logistyki własnej działalności. – Tworząc program wparcia, przyjęliśmy już na wstępie założenie, iż parametry oferowanych instrumentów będą poddane wnikliwej analizie po okresie pilotażu, modyfikowane adekwatnie do dynamicznie zmieniającej się sytuacji gospodarczej, tak aby optymalnie odpowiadały przede wszystkim potrzebom przedsiębiorców – wyjaśnia Wojciech Miedziński, prezes ARP Leasing Sp. z o.o.

Dostępność refinansującego instrumentu leasingowego z karencją zwiększyła się  m.in. dzięki  odstąpieniu od kryterium opisanego parametrem progowym DMC 3,5t jednak z zachowaniem jego dostępności  dla pojazdów spełniających kryteria klasyfikacji ciężarowej i „dostawczej” (pojazdy ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony oraz ładowności powyżej 750 kg). Takie podejście w znacznym stopniu uelastycznia  produkt oraz znacznie zwiększy skalę jego potencjalnej dostępności dla szerszej, nie objętej dotychczas tym instrumentem grupy przedsiębiorców – użytkowników określonych, „lżejszych” klas pojazdów.

–  Wprowadzone  zmiany w znacznym stopniu zwiększają dostępność leasingowego instrumentu wsparcia oferowanego przez ARP  w ramach Tarczy Antykryzysowej, zbliżając go optymalnie do oczekiwań środowiska i branży.  I  co najważniejsze,   zapewniając  znacznie szerzej polskim przedsiębiorstwom możliwość poprawy płynności i budowania systematycznego powrotu do stabilności finansowej i równowagi – mówi  prezes  ARP Leasing Sp. z o.o.

Firmy transportowe, które ucierpiały w wyniku pandemii koronawirusa, mogą też skorzystać z innych instrumentów finansowych przygotowanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP pozwoli na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń netto w firmach przez okres do 2 lat (wynagrodzenia trafią bezpośrednio na konta pracowników), przy wydłużonym okresie karencji do 12 miesięcy.Z kolei pożyczka na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym będzie mogła wynosić od 0,8 mln zł do 5 mln zł, okres finansowania będzie sięgał do nawet 6 lat, zaś okres karencji zostanie wydłużony do 15 miesięcy.

– Produkty finansowe oferowane przez Agencję Rozwoju Przemysłu pozwolą przedsiębiorstwom na przetrwanie trudnego okresu związanego z wprowadzeniem stanu epidemii. Zasady ich przyznawania zostały dostosowane do obecnych realiów rynkowych, proponujemy kilkuletnie okresy finansowania oraz wydłużone okresy karencji. Jesteśmy przekonani, że polskie przedsiębiorstwa, zwłaszcza z branży transportowej, dzięki temu wsparciu przetrwają ten trudny czas i będą w stanie zagwarantować utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy – podkreśla  Paweł Kolczyński, wiceprezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: https://www.arp-tarcza.pl/

  Artykuł powstał we współpracy z ARP S.A.