Olga Okoniewska – Redaktor Szef

wydawcy

Monika Kilen

Tomasz Teluk

autorzy

Piotr Iwicki

Andrzej Ratajczyk

Robert Tekieli

współpracownicy

Marcin Andrzejewski

Mira S. Ghosal

Andrzej Kuchno

Mateusz Łapa

Szczepan Paprocki

Anna Wardak

Renata Żełobowska – marketing